Ettevalmistused korstnapühkija tulekuks

Palun järgige neid juhiseid:

  1. olge kohal kokkulepitud ajal;
  2. pühkimise ajal on keelatud teha tuld;
  3. veenduge, et korstnapühkijal pääseb ligi kõikidele küttesüsteemi osadele - korstnale, küttekoldele, korstnajala puhastusluugile, katusele. Veenduge, kas on olemas ligipääs korstnale (redel, käiguteed jne), pööningule ning keldrisse;
  4. tühjendage kolded prahist või küttematerjalist. Sulgege siibrid (välja arvatud korstnasiiber), klapid, luugid, ventilatsiooniluugid ja tuulutusavad. Avatud koldega (ukseta) kaminad katke kilega ja teipige. Samuti teipige tahmaluugid, mis ei sulgu või on läbi roostetanud. Loksuvad ja mittesulguvad siibrid tihendage niiske ajalehega.
  5. samuti sulgege tööde ajal uksed, aknad ning lülitage välja õhksoojuspumbad ja sundventilatsioon;
  6. tahm on lendlev ja määriv, seetõttu eemaldage küttekollete lähedusest kodutehnika ja vaibad;
  7. palun hoidke lemmikloomad korstnapühkija töö piirkonnast eemal.

 

Lingid teemadeni .

Puiduga küttmise ABC,Kui tõmme on halb: Eesti tuletõrieliit.
Küttesüsteemi puhastamise nõuded: Riigi Teataja.
Küttesüsteemide ehitamine : Päästeamet.
Ehitiste tuleohutus.Osa 3: Küttesüsteemid
Ehitusseadus: Riigi Teataja
Põlevmaterjali ohutuskujad tabel